Bioodpady

 1. Co je to bioodpad?

  druh odpadu; ze kterého vznikají pohonné hmoty pro auta
  druh odpadu; ze kterého vzniká hnojivo
  druh odpadu; ze kterého vzniká stavební materiál

 2. Kde všude nemůže bioodpad vznikat?

  na Měsíci
  na zahradě
  v domácnosti

 3. Jakou barvu musí mít kontejner, do kterého patří bioodpad?

  hnědou
  modrou
  zelenou

 4. Co patří do bioodpadu?

  sklo
  zbytky masa
  čajový sáček

 5. Jak se jmenuje zařízení na zpracování bioodpadu?

  kombajn
  kompostér
  kontejner

 6. Co je to kompost?

  hlína
  vegetariánská strava
  výsledek zpracování bioodpadu

 7. K čemu se používá kompost?

  k jídlu
  k zatěsňování fasád
  ke hnojení

 8. K čemu je dobré zpracování bioodpadu?

  k pohánění aut
  k čistění odpadních vod
  k šetření peněz a místa na skladování odpadu

 9. Kteří živočichové pomáhají vytvářet kompost (zpracovat bioodpad)?

  ježek
  krtek
  žížala

 10. Jak se nazývají budovy na okrajích měst a obcí, které zpracovávají bioodpad?

  kompostárny a bioplynové stanice
  sídlištní a venkovská hnojiště
  čističky odpadních vod